RAMOWY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI PŁOCKIEGO KLUBU OLIMPIJCZYKA NA LATA 2014 - 2017


I    WSTĘP.

W roku 2012 minęła 40 rocznica udziału sportowców-wychowanków płockich klubów sportowych w Igrzyskach Olimpijskich w Monachium- 1972r. Byli to:


JERZY KRASKA
piłkarz – wychowansek K.S. "Mazowia"

SŁAWOMIR MACIEJOWSKI I GRZEGORZ STELLAK
wioślarze - wychowankowie Płockiego Towarzystwka Wioślarskiego


W roku 2013 obchodziliśmy 150 rocznicę urodzin twórcy nowożytnych igrzysk olimpijskich – barona Pierre’a de Coubertin


W roku 2014 obchodzić będziemy 120 rocznicę powołania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i 100- lecie przyjęcia flagi olimpijskiej.


Wyżej wymienione jubileusze są inspiracją do reaktywowania działalności Płockiego Klubu Olimpijczyka w Płocku.


Uważamy, że:


• w dobie komercjalizacji sportu w Polsce , także w Płocku - istnieje potrzeba aby przekazać społeczeństwu naszego miasta, a szczególnie młodzieży - uniwersalność ruchu olimpijskiego, filozofię życia chwalącą i łączącą w zrównoważoną całość jakości ciała, woli i umysłu.


• łącząc sport z kulturą i edukacją - olimpizm dąży do stworzenia sposobu życia opartego na radości z wysiłku, wychowawczych wartościach dobrego przykładu, odpowiedzialności społecznej i poszanowaniu uniwersalnych podstawowych zasad etycznych. Są to wartości, których jest coraz mniej w życiu naszego społeczeństwa.


• liczna grupa płockich olimpijczyków, trenerów i wielu, często już zapomnianych, wybitnych zawodników i ludzi płockiego sportu zasługuje na uznanie i zachowanie ich w pamięci dla przyszłych pokoleń.II. GŁÓWNE CELE STATUTOWE PŁOCKIEGO KLUBU OLIMPIJCZYKA.

1. Promocja i krzewienie idei oraz kultury olimpizmu zgodnie z zasadami i tradycją międzynarodowego i krajowego ruchu olimpijskiego.

2. Promocja osiągnięć sportowych płockich olimpijczyków i innych wybitnych zawodników, dorobku płockich szkoleniowców oraz działaczy sportowych, a także ich zasług w życiu społecznym miasta Płocka i regionu.

3. Współpraca z lokalnymi władzami samorządowymi w zakresie realizacji zadań sportu dzieci i młodzieży.

4. Pomoc w rozwoju sportowym i edukacyjnym dla młodych i szczególnie uzdolnionych sportowo dziewcząt i chłopców.

5. Pomoc prawno-organizacyjna dla aktualnych i byłych sportowców, trenerów i innych zasłużonych ludzi sportu znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

6. Organizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i patriotycznych a także wykładów, prelekcji i odczytów oraz okolicznościowych wystaw i publikacji związanych z promocją ruchu olimpijskiego, sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego trybu życia .

7. Wspieranie statutowej działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego, instytucji i osób realizujących zadania sportu osób niepełnosprawnych polskich związków sportowych.

8. Informacja w mass mediach o działalności Klubu Olimpijczyka w Płocku oraz zadaniach realizowanych przez PKOl. i MKOl.


 

 III. PROGRAM DZIAŁALNOŚCI PŁOCKIEGO KLUBU OLIMPIJCZYKA W 2014 ROKU.


L.P. ZADANIE TERMIIN REALIZACJI OSOBY ODPOWIEDZIALNE
1 Opracowanie szczegółowych regulaminów ww. akcji programowych
– wg przyjętych zadań i możliwości finansowych .
28.02.2014r R. Olczuk
2 Walne Zebranie Członków 07.03.2014r grupa inicjatywna
3 „DNI OLIMPIJCZYKA”
inauguracja działalności KLUBU OLIMPIJCZYKA w tym:
- odczytanie „Apelu Olimpijskiego”
- wręczenie kółek Olimpijskich dla młodych zawodników wszystkich dyscyplin olimpijskich z Płocka i powiatu płockiego,
- wciągnięcie flagi olimpijskiej
9.05.2014r
zadanie wspólne z PTW otwarcie sezonu wioślarskiego
Zarząd Klubu
4 „PŁOCCY OLIMPIJCZYCY”
-publikacja cyklu artykułów prasowych,
-informacja na portalach internetowych,
-realizacja audycji radiowych o płockich olimpijczykach
- konkursy na temat idei olimpizmu, itp.
praca ciągła Zarząd Klubu
5 „ROLA SPORTU W ŻYCIU CZŁOWIEKA”
– konferencja naukowa z udziałem wybitnych olimpijczyków – naukowców z zakresu kf i sportu
(prof. T. Tomiak; mgr M. Kemnitz; dr K. Anioł i inni)
wrzesień – listopad
2014
Zarząd Klubu
6 ”SZTAFETA OLIMPIJSKA” – Pamięci Bernarda Szymańskiego
- zawody dla młodzieży szkolnej i osób niepełnosprawnych
- zaproszonych olimpijczyków i zawodników wyczynowych na ergometrach wioślarskich dla uczczenia odzyskania niepodległości Polski.
13. 11. 2014r
zadanie wspólne z PTW i SMS ;
Zarząd Klubu
7 Inne zadania wniesione przez członków Klubu do programu działalności na 2014 rok.  

 IV. RAMOWY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI PŁOCKIEGO KLUBU OLIMPIJCZYKA NA LATA 2015 – 2017.

ROK 2015

1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PŁOCKIEGO KLUBU OLIMPIJCZYKA – MARZEC

2. „DNI OLIMPIJCZYKA” - OTWARCIE IZBY TRADYCJI WIOŚLARSTWA I PŁOCKICH OLIMPIJCZYKÓW

- KWIECIEŃ/MAJ 3. ODSŁONIĘCIE TABLICY „CHWAŁA PŁOCKIM OLIMPIJCZYKOM”- LISTOPAD

4. „SZTAFETA OLIMPIJSKA”- LISTOPAD

5. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO MONOGRAFII- PRACA CIĄGŁA

ROK 2016 (rok olimpijski)

1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PŁOCKIEGO KLUBU OLIMPIJCZYKA – MARZEC

2. „DNI OLIMPIJCZYKA”- KWIECIEŃ/MAJ

3. PŁOCKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY (POM)- MAJ – CZERWIEC

4. WYDANIE MONOGRAFII „ PŁOCCY OLIMPIJCZYCY”- LIPIEC

5. SZTAFETA OLIMPIJSKA - LISTOPAD

6. FORUM SPORTU PŁOCKIEGO - GRUDZIEŃ

7. KONKURSY, PROMOCJA IGRZYSK OLIMPIJSKICH, itp.- PRACA CIĄGŁA

ROK 2017 ( ROK JUBILEUSZU – 135 LAT PTW; 15 LAT PKOl; ROK WISŁY)

1. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PŁOCKIEGO KLUBU OLIMPIJCZYKA – MARZEC

2. „DNI OLIMPIJCZYKA”- KWIECIEŃ/MAJ

3. PŁOCKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY (POM) - MAJ/CZERWIEC

4. SPŁYW WARSZAWA - PŁOCK - CZERWIEC

5. SZTAFETA OLIMPIJSKA - LISTOPAD

6. PROMOCJA PTW; PKOl; - PRACA CIĄGŁAstrzałka do góry© 2019 - PŁOCKI KLUB OLIMPIJCZYKA

Liczba odwiedzin strony: