PŁOCKI KLUB OLIMPIJCZYKA jest stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych, zainteresowanych promocją idei olimpijskiej, udziałem płockich sportowców w Igrzyskach Olimpijskich, promocją sportu i kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej oraz wśród osób niepełnosprawnych i starszych.
UWAŻAMY ŻE:

1. W dobie komercjalizacji sportu w Polsce, także w Płocku - istnieje potrzeba, aby przekazać społeczeństwu, a szczególnie młodzieży - uniwersalność ruchu olimpijskiego, filozofię życia chwalącą i łączącą w zrównoważoną całość jakość ciała, woli i umysłu.

2. Łącząc sport z kulturą i edukacją - olimpizm dąży do stworzenia sposobu życia opartego na radości z wysiłku, wychowawczych wartościach dobrego przykładu, odpowiedzialności społecznej i poszanowaniu uniwersalnych podstawowych zasad etycznych. Są to wartości, których jest coraz mniej w życiu naszego społeczeństwa.

3. Liczna grupa płockich olimpijczyków, trenerów i wielu, często już zapomnianych, wybitnych zawodników i ludzi płockiego sportu zasługuje na uznanie i zachowanie ich w pamięci dla przyszłych pokoleń.
     Pierwsza myśl powołania Klubu Olimpijczyka w Płocku powstała w 1988 roku po Igrzyskach Olimpijskich w Seulu. Pomysłodawcami byli: Jan Pech – ówczesny dyrektor Wydziału Kultury Fizycznej i Sportu UW w Płocku oraz Ryszard Olczuk – trener i urzędujący członek Zarządu Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Niestety – z różnych przyczyn projekt ten nie został zrealizowany. Dopiero w 2002 roku inicjatywę powołania Klubu Olimpijczyka zrealizował Wojciech Jankowski – brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie, olimpijczyk z Seulu-88; Atlanty-96 oraz jako trener kadry olimpijskiej na Igrzyskach: Sydney-2000; Ateny-2004; Pekin-2008 i Londyn-2012. Skupieni wokół wybitnego sportowca i trenera członkowie KLUBU zorganizowali w latach 2002 – 2011 wiele imprez i akcji promujących ideę olimpizmu, kulturę fizyczną i sport wśród młodzieży szkolnej, osób starszych oraz niepełnosprawnych. Po kilku latach aktywnej działalności Klubu, nastąpił regres spowodowany m.in. długotrwałymi wyjazdami służbowymi Wojciecha Jankowskiego. W drugiej połowie 2013 roku powstała myśl reaktywowania działalności Klubu w nowej formule. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 7 marca 2014 roku zmieniono statut Klubu oraz wybrano nowe władze. Przyjęto program działalności na lata 2014 – 2017, który w miarę możliwości finansowych – jest realizowany. Klub na dzień 31 grudnia 2014 roku skupia 40 członków zwyczajnych.CZŁONKOWIE HONOROWI

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

strzałka do góry
© 2024 - PŁOCKI KLUB OLIMPIJCZYKA

Liczba odwiedzin strony: