ZA NAMI VI PŁOCKI PIKNIK OLIMPIJSKI

      Przy pięknej słonecznej pogodzie w dniu 13 maja br na przystani Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego odbył się VI Płocki Piknik Olimpijski, tradycyjnie połączony z otwarciem sezonu wioślarskiego-2023 w PTW. Dopisała pogoda, dopisali zaproszeni goście, młodzież szkolna, młodzi wioślarze PTW oraz zaprzyjaźnieni z płockimi mastersami koleżanki i koledzy z Warszawy, Olsztyna, Poznania. Dopisali również Olimpijczycy. Na VI Piknik przybyli medaliści olimpijscy: Jerzy Kraska, Grzegorz Stellak, Michał Cieślak, Marek Bałdyga oraz Elżbieta Jankowska, Ryszard Jedliński, Piotr Buchalski, Bogdan Zalewski. Na przystani można było spotkać wielu byłych wybitnych zawodników i zawodniczek, medalistów mistrzostw Polski i Europy, działaczy sportowych, trenerów, sędziów sportowych oraz sympatyków płockiego sportu. Imprezę z dużym kunsztem oratorskim i znajomością sportowego życia w Płocku poprowadził Bogusław Gostomski.

Jacek Karolak – Prezes Zarządu PTW, jako gospodarz imprezy w serdecznych słowach powitał przybyłych na imprezę, w tym: Panią Poseł na Sejm RP - Elżbietę Gapińską; Pana Artura Jaroszewskiego – Przewodniczącego Rady Miasta Płocka; Pana Artura Zielińskiego – Z-cę Prezydenta Miasta Płocka; Pana Tomasza Olenderka – Wiceprezesa Zarządu Krajowej Grupy Spożywczej S.A; Panią Wiolettę Kulpę – Kierownika Działu Sponsoringu Społecznego PKN ORLEN – Sponsora VI Płockiego Pikniku Olimpijskiego; Panią Krystynę Wechmann – Prezesa Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”, która od lat startuje w regatach wioślarskich w kategorii „masters”; Panią Halinę Karwowską– wdowę po Bohdanie Karwowskim, zasłużonym trenerze wioślarstwa. Minutą ciszy uczczono pamięć niedawno zmarłych: Sławomira Maciejowskiego – Olimpijczyka IO Monachium-1972 oraz Andrzeja Matuszewskiego zasłużonego działacza polskiego i lokalnego ruchu olimpijskiego.

Jacek Karolak serdecznie przywitał przybyłych na uroczystość radnych Miasta Płocka, Dyrekcję ZST, reprezentacje szkół wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz Szkoły Podstawowej z Radzanowa, którzy zostali zaproszeni do udziału w części rekreacyjno-sportowej pikniku oraz mastersów polskiego wioślarstwa z Warszawy, Olsztyna, Poznania oraz Płocka. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim sponsorom, władzom samorządowym Gminy Płock oraz województwa mazowieckiego, szkołom współpracującym z PTW, rodzicom młodych wioślarzy - za wsparcie i współudział w realizacji zadań sportowych i organizacyjnych w 2023 roku.

Ryszard Olczuk - Prezes Zarządu Płockiego Klubu Olimpijczyka w swoim wystąpieniu przedstawił historię startów i największe sukcesy płockich Olimpijczyków i Paraolimpijczyków w latach 1972-2020. Zwrócił uwagę na zaistniałe zagrożenia przed kolejnymi igrzyskami, które odbędą się w 2024 roku w Paryżu, a także na niepokojące wyniki młodych płockich sportowców w klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży w ostatnich latach, które są podstawą do wyników płockich sportowców na arenach olimpijskich w najbliższych latach. Z okazji „Dnia Olimpijczyka” złożył serdeczne życzenia wszystkim „ludziom płockiego sportu”…

Następnie głos zabierali: Elżbieta Gapińska, Wioletta Kupla, Artur Zieliński, Tomasz Olenderek, którzy pod adresem Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego oraz Płockiego Klubu Olimpijczyka skierowali wiele ciepłych słów, dziękowali za organizację imprezy, życząc dalszych sukcesów.

Tradycyjnie podczas pikniku osobom zasłużonym dla płockiego sportu wręczane są medale i dyplomy. Medal „Zasłużony dla Płocka” otrzymał Jerzy Kraska - jedyny złoty medalista olimpijski rodem z Płocka. Medal wręczyli:Artur Jaroszewski - Przewodniczący Rady Miasta Płocka w towarzystwie Artura Zielińskiego – zastępcy Prezydenta Miasta Płocka. Akt wręczenia medalu miał nietypową procedurę (zwyczajowo jest wręczany podczas sesji Rady Miasta) i był dużym wydarzeniem dla młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 6, której Jerzy Kraska jest wychowankiem. Spotkanie młodzieży ze złotym medalistą olimpijskim, z Jego pierwszym nauczycielem wychowania fizycznego –Wojciechem Majchrzakiem miało szczególnie sympatyczny wyraz. Warto dodać, że absolwentami ww. szkoły jest trzech Olimpijczyków: Jerzy Kraska, Ryszard Jedliński i Michał Łogosz. Pamiątkowe medale 100-lecia Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich z rąk Bogusława Kołodziejaka - sekretarza komisji historycznej PZTW otrzymali Olimpijczycy: Elżbieta Jankowska i Piotr Buchalski.

Dyplomy Płockiego Klubu Olimpijczyka za zasługi dla płockiego sportu otrzymali zasłużeni działacze: Marian Choczyński, Wojciech Lewandowski i Grzegorz Bor. Okolicznościowe statuetki Klub Olimpijczyka w Płocku przyznał dla Olimpijczyków i Paraolimpijczyków, uczestników Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Tokio. Statuetki otrzymali: Dominika Muruszewska-Baćmaga (w imieniu Dominiki statuetkę odebrała jej mama Sylwia Muruszewska) oraz Piotr Jaroszewski i Kamil Fabisiak (nieobecni podczas uroczystości). Podobne statuetki z podziękowaniem za wspieranie działalności Płockiego Klubu Olimpijczyka otrzymali: Pan Andrzej Nowakowski - Prezydent Miasta Płocka (w imieniu Prezydenta statuetkę odebrał Artur Zieliński), Pani Wioletta Kulpa – PKN ORLEN oraz Pan Jacek Karolak – Płockie Towarzystwo Wioślarskie.

Klub Olimpijczyka nadał swoim zasłużonym członkom dyplomy Członków Honorowych. Dyplomy Członków Honorowych otrzymali: Elżbieta Jankowska i Marek Bałdyga a Dyplom Honorowego Prezesa Klubu otrzymał Wojciech Jankowski - współzałożyciel Klubu i jego wieloletni Prezes (nieobecny podczas uroczystości z powodu wyjazdu z reprezentacją Polski na regaty w Duisburgu).

Po wręczeniu medali, statuetek i dyplomów – Bogdan Zalewski, Olimpijczyk IO Ateny-2004 i wiceprezes Zarządu Płockiego Klubu Olimpijczyka - odczytał „Apel Olimpijski” skierowany przez Polski Komitet Olimpijskich do młodzieży, do działaczy sportowych, władz samorządowych, sportowców i Olimpijczyków. Po „Apelu Olimpijskim” nastąpił akt otwarcia sezonu wioślarskiego-2023; kolejnego w 141-letniej tradycji Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.

Na maszcie dumnie załopotały flaga Polski, Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz bandera Towarzystwa – kolebki płockich Olimpijczyków.

Na zakończenie części oficjalnej nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej pamięci Bohdana Karwowskiego– wielce zasłużonego dla płockiego i polskiego wioślarstwa trenera, wychowawcę pięciu medalistów olimpijskich. Tablica została ufundowana z inicjatywy Zarządu Płockiego Klubu Olimpijczyka i dzięki ofiarności 28 byłych zawodniczek i zawodników Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego. Okolicznościową laudację wygłosił Ryszard Olczuk a odsłonięcia tablicy dokonała Pani Halina Karwowska – wdowa po Bohdanie Karwowskim w towarzystwie wnuczki Pauliny oraz Michała Cieślaka - brązowego medalisty Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie-1992.

Uroczystość zakończono skromnym poczęstunkiem. Spotkanie na przystani Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego kończyły regaty wioślarskie z udziałem młodych płockich wioślarzy oraz pokazowe wyścigi weteranów polskiego wioślarstwa z udziałem zawodniczek i zawodników w wieku 80+… oraz zawody i konkursy młodzieży szkolnej.

Każdy uczestnik VI Płockiego Pikniku Olimpijskiego otrzymał pamiątkowy button a zwycięzcy regat wioślarskich i konkursów sportowych – okazałe puchary ufundowane przez Płocki Klub Olimpijczyka.


VI Płocki Piknik Olimpijski został zorganizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Płocka

Sponsorem Pikniku był – PKN ORLEN
VI PŁOCKI PIKNIK OLIMPIJSKI-2023.
CZĘŚĆ REKREACYJNO-SPORTOWA ...


... z udziałem młodzieży szkolnej ze Szkół Podstawowych nr 3 i 6 w Płocku oraz ze Szkoły Podstawowej w Radzanowie; zawodniczek i zawodników PTW Płock oraz masterek i mastersów z Poznania, Warszawy, Olsztyna i Płocka.
(fot.: Andrzej Chrobot, Bogdan Kosz, Radosław Ablewski, Katarzyna Wróbel, Jacek Karolak, Krzysztof Wiśniewski)

ORGANIZACJA IMPREZY DOFINANSOWANA Z BUDŻETU MIASTA PŁOCKA.
SPONSOR VI PŁOCKIEGO PIKNIKU OLIMPIJSKIEGO - PKN ORLENZobacz galerię »


© 2023 - PŁOCKI KLUB OLIMPIJCZYKA

Liczba odwiedzin strony: